Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : KomoreRegistar zadužnica i bjanko zadužnica 14.07.2024    

  Web aplikacija za vođenje Registra zadužnica i bjanko zadužnica

  Omni Aspect je za naručitelja Hrvatsku javnobilježničku komoru razvio online aplikaciju za vođenje Registra zadužnica i bjanko zadužnica (HRZ), a prema zahtjevima Ovršnog zakona (NN 112/12) i Pravilnika o Registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN 115/12). Registar zadužnica jedna je od ključnih novosti koja doprinosi efikasnosti novog Ovršnog zakona RH, te ujedno prvi primjer potpunog povezivanja bilježničkog informatičkog sustava s nekim javnim servisom. Sve zadužnice ovjerene u JB uredima upisuju se trenutno „on-the-fly“ u HRZ. FINA kao agencija zadužena za provođenje naplate po zadužnicama kroz sustav HRZ provjerava autentičnost  podnesenih dokumenata.

  HRZ je putem web servisa u potpunosti integriran s atestiranim programima za rad javnobilježničkih ureda, čime se bilježnicima olakšava posao na način da se zadužnice solemnizirane kroz programe automatski upisuju u HRZ. Također je omogućen i retroaktivni upis za sve zadužnice i bjanko zadužnice koje su ovjerene ili solemnizirane kroz programe u JB uredima prije stupanja na snagu Pravilnika. Cijeli sustav dizajniran je na način da nimalo ne usporava uobičajene poslovne procese u JB uredima.

  Sustav HRZ je dizajniran kao dio jedinstvenog sustava upisnika i registara Komore, te s njima dijeli zajedničko sučelje za prijavu i autentifikacijski sustav.  Kontakt

  Objavi na mreži