Kompletna programska rješenja za javne bilježnike/notare, odvjetnike, ovrhovoditelje,  komore

rss notaio
     Vi ste ovdje  : OvršiteljieNforce 15.06.2024    
  Poštovani,
  ova stranica je u izradi. Uskoro bi trebala biti u punoj funkcionalnosti. Molimo pokušajte joj pristupiti kroz neko kraće vrijeme. S poštovanjem,
  Omniaspect d.o.o.

  eNforce

   programsko rješenje za efikasan rad

   javnoovršiteljskih ureda  eNforce nudi neprocjenjivu pomoć pri uspješnom pokretanju i daljnjem efikasnom radu javnoovršiteljskog ureda!

  U izradu programa utkano jer bogato iskustvo našeg razvojnog tima na izradi poslovnih aplikacija za pravne osobe s javnim ovlastima, a u definiranju funkcionalnosti i logike rada programa aktivno su sudjelovali i budući javni ovršitelji.

  OD POČETKA RADA JAVNOOVRŠITELJSKOG UREDA OSIGURANA JE:

  • BRZINA – eNforce omogućuje istovremeni rad na više računala u uredu, bez mogućnost konflikta
  • KVALITETA – eNforce razvijen je u suradnji s budućim ovršiteljima i usklađen sa Zakonom o javnim ovršiteljima (NN 139/10) i Javnoovršiteljkim poslovnikom (NN 47/11)
  • JEDNOSTAVNOST – eNforce omogućuje automatsko izdavanje računa na osnovu implementiranih tarifa prema Pravilniku o nagradi za rad i naknadi troškova javnog ovršitelja (NN 91/11)

      Program eNforce zaokružuje poslovni proces u javnoovršiteljskim uredima koji obuhvaća:

  • vođenje svih upisnika i imenika
  • brži rad sa strankama kroz izdavanje dokumenata i računa uz automatizirano ispunjavanje imenika i upisnika
  • Integrirane javnoovršiteljske tarife
   • Pravilnik o nagradi za rad i naknadi troškova javnog ovršitelja,
   • Tarifa javnoovršiteljskih pristojbi
  • ispis računa i blagajničkih izvještaja
  • podršku za izradu svih vrsta javnoovršiteljskih dokumenata uz potpunu integraciju sa MS Wordom
  • automatski ispis podataka na omote spisa i na poštanske koverte
  • pomoć pri organizaciji rada javnoovršiteljskih ureda kroz automatizirane rasporede i podsjetnike


  KARAKTERISTIKE PROGRAMA

  • Lagano i intuitivno sučelje. Program vas redom vodi kroz sve faze ovršiteljskog posla.
  • Program omogućuje brži rad sa strankama kroz izdavanje dokumenata i računa uz automatizirano ispunjavanje imenika i upisnika.
  • Program podržava istovremeni višekorisnički rad. Svi podaci su centralizirani i nalaze se na serveru u bazi podataka na lokaciji javnoovršiteljskog ureda.
  • Potpuna integracija dokumenata s programom MS Word. Podržana je integracija s OpenOffice.
  • Podržan je rad u programu preko udaljenog pristupa na server (eNforce Remote Access), npr. rad od kuće, rad na terenu i sl.
  • Program ima implementiranu sigurnost i ovlasti na razini prijavljenog korisnika (npr. određeni korisnik može izdavati dokumente i račune, ali nema uvid u financijske izvještaje)
  • Podržani su dvojezični obrasci (za urede sa sjedištem dvojezičnim gradovima/općinama)
  • Program će biti integriran sa svim funkcijama web portala Komore.
  • Garancija tehničke sukladnosti! Elektronski upisnici i imenicu su tehnički napravljeni prema atestiranim procedurama HJK odobrenim od strane Ministarstva pravosuđa.
  • Moduli su poslovno i logički integrirani, a mogu se instalirati u kompletu ili zasebno, u svakom trenutku korištenja.
  • Cijeli program izrađen je prema svim primjenjivim hrvatskim i međunarodnim standardima za elektronsko vođenje predmeta. Zbog toga možemo garantirati potpunu interoperabilnost s budućim centralnim upisnikom javnoovršiteljske komore (bez obzira na proizvođača i tehnologiju) i s bilo kojim drugim programom/registrom javne uprave.
  • Podaci su maksimalno zaštićeni od brisanja, nestanka struje ili oštećivanja korištenjem propisanih procedura za back-up. Sigurnost podataka u programu implementirana je na više razina (logička, tehnička) prema smjernicama međunarodnog standarda za upravljanje sigurnošću informacija.
  • Osigurane su pravovremene nadogradnja programa uz praćenje zakonske regulative.
  • Baza podataka je besplatna (MS SQL Server Express Edition). Nema dodatnog troška softvera.


  Kontakt

  Objavi na mreži